Polityka prywatności

Polityka prywatności zawiera
Firma Global Auto Moto zbiera i przetwarza informacje związane z klientami korzystającymi z usług naszej witryny. Dane osobowe to informacje o użytkowniku dotyczące identyfikacji, takie jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu, i stanowi że te dane nie są publicznie udostępniane.
Poniżej przedstawione zostały zasady, których nasza firma przestrzega w odniesieniu do przetwarzania informacji uzyskanych od użytkowników podczas odwiedzin niniejszej witryny oraz jej poszczególnych stron, informacji, bądź podczas wypełniania formularzy zamieszczonych na tej witrynie. Niniejsza polityka zapewnienia zachowania prywatności nie dotyczy wykorzystania lub ujawniania informacji zebranych lub uzyskanych przez naszą firmę w sposób inny, niż za pośrednictwem tej witryny internetowej.


Gromadzenie i wykorzystanie informacji

 • Użytkownik może przeglądać zawartość tej witryny internetowej bez wpisywania jakichkolwiek danych osobowych, pozostając w ten sposób całkowicie anonimowym. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach prosimy o podanie danych osobowych. Zawsze, kiedy podanie danych osobowych jest konieczne, użytkownik będzie tego świadom, ponieważ musi w tym celu wypełnić formularz.
 • Global Auto Moto zbiera dane osobowe podczas rejestracji na witrynie GlobalAutoMoto.com i podczas korzystania z usług i serwisu naszej firmy i witryny globalautomoto.com
 • Podczas rejestracji, Global Auto Moto może zwrócić się o informacje takie jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje o karcie kredytowej, numery prawa jazdy , kod pocztowy, i różne informacje finansowe. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na GlobalAutoMoto.com do korzystania z naszych usług, użytkownik nie jest dla nas już anonimowy.
 • Global Auto Moto zbiera informacje na temat transakcji z klientami, w tym informacje dotyczące przedmiotów licytowanych.
 • GlobalAutoMoto.com automatycznie odbiera i zapisuje informacje na swoim serwerze logów dotyczących sesji na witrynie Global Auto Moto i powiązanych z witryną plików cookie.
 • Global Auto Moto wykorzystuje informacje w następujących celach: kontakt z klientem, aby ułatwić licytacje, zakupy i sprzedaż przedmiotów za pośrednictwem
 • Global Auto Moto, w celu przeniesienia tytułu własności przedmiotów i pojazdów kupowanych przez klientów. Dane będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach, dla jakich zostały pozyskane.
 • Gdy użytkownik dokonuje zakupu produktów, zapytania dotyczące tychże produktów mogą również zawierać dane osobowe, w związku z czym może on zostać automatycznie umieszczony na listach wysyłkowych wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualizacjach, ofertach specjalnych, ważnych wydarzeniach oraz nowych produktach. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać tych wiadomości e-mail, powinien poinformować nasz firmę, że nie chce odbierać w przyszłości jakichkolwiek dalszych wiadomości, kontaktując się z Działem IT naszej firmy.
 • Global Auto Moto może przechowywać informacje o koncie rejestracyjnym w naszych bazach danych po wygaśnięciu konta na GlobalAutoMoto.com przez maksymalny czas określony przez Prawo

 

Udostępnianie i ujawnianie informacji

Global Auto Moto nie wypożycza, nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych o swoich klientach innym osobom z wyjątkiem usług żądanych przez użytkownika, za jego zgodą, lub w następujących okolicznościach:

 • Gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami lub w przekonaniu i w dobrej wierze, że przekazanie danych jest konieczne.
 • W zakresie współpracy z organami ścigania, w ramach dochodzenia dotyczącego podejrzeń o działanie niezgodne z prawem.
 • W przypadku wezwania wydanego przez uprawnione jednostki władzy sądowniczej lub postępowanie prowadzonego wobec firmy Global Auto Moto.
 • W celu zapewnienia ochrony praw własności swoich klientów lub osób odwiedzających stronę internetową.
 • W celu zapewnienia ochrony praw własności należących do firmy Global Auto Moto.
 • W celu identyfikacji osób naruszających obowiązujące przepisy lub prawa osób trzecich.
 • Możemy przekazywać informacje na temat użytkownika jeśli Global Auto Moto zostanie przejęta lub połączy się z inną spółką, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. W takim przypadku, Global Auto Moto poinformuje użytkownika że informacje są przenoszone i staje się przedmiotem innej polityki prywatności.
 • Przekazujemy informacje o Użytkowniku sprzedawcom przedmiotów kupionych przez Klienta.

Firma Global Auto Moto dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność danych osobowych użytkowników, niemniej jednak nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia ich bezpieczeństwa, ujawnienia danych spowodowanego błędem transmisji lub działaniem jakichkolwiek stron trzecich, które mogą w ten sposób uzyskać dostęp do danych osobowych.

 

Międzynarodowi użytkownicy i klienci.
Strona ta jest zamieszczona na internecie. Odwiedzają nas użytkownicy z Unii Europejskiej oraz innych regionów, gdzie ustawy regulujące gromadzenie i wykorzystanie danych mogą różnić się od naszego prawa, lub od praw obowiązujących w USA, Odnośnie przeniesienie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, które nie mają tej samej ochrony danych co w UE to podając swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na:

 • wykorzystanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz
 • przekazanie swoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych.

Global Auto Moto przestrzega zasad ustalonych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i UE w zakresie ochrony danych osobowych użytkownika i danych osobowych otrzymanych podczas rejestracji do swoich usług lub z wykorzystaniem strony internetowej. Dlatego przy odwiedzaniu tej witryny lub dostarczaniu danych osobowych do Global Auto Moto, podejmujemy kroki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przetwarzania danych osobowych.

 

Cookies
Witryna naszej firmy automatycznie umieszcza niewielkie pliki typu „cookie” w komputerze osób odwiedzających. Plik cookie to niewielki plik danych przesyłany do przeglądarki internetowej użytkownika przez serwer i zapisywany na dysku twardym komputera. Plik cookie nie może odczytywać żadnych danych zapisanych na dysku komputera użytkownika, ani plików cookie zapisanych przez inne witryny. Pliki cookie nie mogą w żaden sposób uszkodzić komputera. Pliki cookie są przesyłane z powrotem tylko i wyłącznie do witryny, która je zapisała, gdy użytkownik odwiedza ja po raz kolejny. Pliki cookie są przez nas wykorzystywane w celu określenia, które strony naszej witryny internetowej są odwiedzane przez użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam określenie, które strony witryny są odwiedzane i przez jaką liczbę osób. Z wykorzystaniem tej technologii nie są pozyskiwane żadne dane osobowe, a jedynie informacje zbiorcze, a tożsamość użytkownika nie jest ujawniana w jakikolwiek sposób. Dzięki gromadzeniu takich informacjo, możemy przekonać się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej, aby móc ją udoskonalać w przyszłości.

Użytkownik może zadecydować, czy zamierza akceptować pliki cookie, odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Można ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wyświetlała komunikat za każdym razem, kiedy przesyłany jest plik cookie. Jeżeli użytkownik nie zamierza akceptować plików cookie, sposób korzystania z naszej witryny internetowej może być nieco zmieniony, a niektóre funkcje nie będą działać w zamierzony sposób. Na przykład, może nie spowodować, że użytkownik nie będzie w stanie kupić produktów. Każdemu komputerowi podłączonemu do sieci internetowej nadawana jest nazwa domeny oraz seria cyfr, określana jako „adres IP”. Gdy użytkownik otwiera jedną ze stron naszej witryny internetowej, nasze serwery automatycznie otrzymują jego nazwę domeny i adres IP. Nazwa domeny oraz adres IP nie zawierają żadnego danych osobowych użytkownika, poza adresem IP, z którego wszedł on na naszą stronę. Informacje te są przez nas wykorzystywane do analizy ruchu na naszej witrynie, ale nie są przez nas w żaden inny sposób gromadzone ani analizowane w odniesieniu do poszczególnych użytkowników. Nasze serwery internetowe nie zapisują adresów e-mail osób odwiedzających, chyba, że zostały one przez użytkownika świadomie przekazane.

 

Komunikacja
Zastrzegamy sobie prawo do wysłania niektórych informacji odnoszących się do usług Global Auto Moto oraz konta użytkownika z witryny Global Auto Moto, w tym, że nie ograniczają się one do powiadomienia, serwisu ogłoszeń, wiadomości, danych administracyjnych bez możliwość rezygnacji z ich otrzymywania. Jeżeli użytkownik nie chce odbierać cookies ,niektóre komunikaty dostępu lub korzystania z niektórych usług mogą być dla niego niedostępne.

 

Odnośniki do innych witryn internetowych
Jako udogodnienie dla osób odwiedzających tę witrynę, firma Global Auto Moto zamieściła na niej odnośniki do innych stron internetowych. Staramy się ostrożnie dokonywać wyboru stron, które wydają się naszej firmie użyteczne i spełniają określone przez nas standardy. Niemniej jednak, obecność na niniejszej witrynie odnośników do stron nienależących do firmy Global Auto Moto nie oznacza, że Global Auto Moto ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za treści umieszczone na tych stronach lub ich wykorzystanie. Firma Global Auto Moto nie kontroluje w żaden sposób zawartości tych stron oraz praktyk dotyczących zachowania prywatności przez ich właścicieli. Firma Global Auto Moto nie przekazuje żadnych danych osobowych użytkowników firmom, do których należą strony internetowe wymienione na tej witrynie firmy Global Auto Moto.

 

Polityka dotycząca ochrony dzieci i osób nieletnich
Dzieci nie mogą w żaden sposób korzystać z produktów lub usług udostępnianych na tej witrynie internetowej. Nasza firma nie gromadzi danych osobowych od użytkowników w wieku poniżej 18 lat. Osoby w wieku poniżej 18 lat, które odwiedzają tę witrynę, nie posiadają prawa zarejestrowania się i otrzymywania jakiejkolwiek treści. Aby dokonywać zakupu jakichkolwiek produktów, użytkownik musi mieć skończone co najmniej 18 lat. Jeżeli jesteś osobą nieletnią , w celu nabycia jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem tej strony, musisz poprosić o pomoc swojego rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Poufność i bezpieczeństwo

 • Udostępniamy dostęp do osobistych informacji o użytkowniku tylko pracownikom, którzy muszą mieć kontakt z tymi informacjami, dostarczając produkty i usługi dla użytkownika lub w celu wykonywania określonej pracy.
 • Mamy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia, które są zgodne z regulacjami prawnymi w celu ochrony informacji osobowych o użytkowniku.
 • Jeśli Global Auto Moto dowie się o naruszeniu systemów zabezpieczeń. Może próbować powiadamiać użytkownika drogą elektroniczną, tak aby mógł on podjąć odpowiednie kroki. Global Auto Moto może umieścić ogłoszenie na stronie internetowej o wystąpienia naruszenia zabezpieczeń. Global Auto Moto może również wysłać e-mail do Użytkownika informując o tych okolicznościach. W zależności od miejsca zamieszkania, każdy może mieć prawo do otrzymania zawiadomienia o naruszeniu zabezpieczeń w formie pisemnej. Aby otrzymać bezpłatne pisemne powiadomienie o naruszeniu zabezpieczeń (lub wycofać swoją zgodę od otrzymania zawiadomienia elektronicznej) należy powiadomić nas pisemnie.
 • Global Auto Moto poważnie traktuje swoje bezpieczeństwo i podejmuje wszelkie właściwe kroki, aby chronić swoje dane. Transmisja danych przez Internet lub przechowywanie informacji technologicznie nigdy nie może być zagwarantowane, że są w 100% bezpieczne. Poniżej znajduje się zestawienie środków globalautomoto.com mających chronić informacje i opisy sposobów we wdrażaniu tych środków do różnych rodzajów informacji: o Security Socket Layer (SSL). - Global Auto Moto używa protokołu SSL (Secure Socket Layer) szyfrowanie przy przekazywaniu niektórych rodzajów informacji, takich jak usługi finansowe lub informacje o płatności.

 

Ikona kłódki jest wyświetlana na dole okna przeglądarki
SSL podczas transakcji, które dotyczą kart kredytowych i innych form płatności. Każdorazowo kiedy Global Auto Moto prosi o numer karty kredytowej do płatności lub do celów weryfikacji, będzie to szyfrowane SSL. Podane informacje będą bezpiecznie przechowywane na naszych serwerach. Po wybraniu do przechowywania wprowadzony numery karty kredytowej na GlobalAutoMoto.com nie będą wyświetlane z powrotem w całości podczas edycji lub pobrania w przyszłości. Zamiast całego numeru, wyświetlane będą to tylko gwiazdki i albo pierwsze cztery cyfry lub cztery ostatnie cyfry numeru. Global Auto Moto współpracuje z dostawcami i partnerami w celu ochrony bezpieczeństwa i prywatności informacji na temat Użytkownika.


Edukacja i szkolenia dla pracowników
Global Auto Moto wdrożyła cały program kształcenia i szkolenia na temat bezpieczeństwa, które są wymagane przez Global Auto Moto od każdego pracownika.

 

Zmiany niniejszych Zasad zachowania poufności .
Global Auto Moto może aktualizować swoje zasady polityki prywatności. Do zmiany tej polityki prywatności, które mogą być istotne dla użytkowników będziemy próbowali uzyskać ich zgodę przed wykonaniem zmian. Zachęcamy do okresowego przeglądu tej polityki prywatności pozostawiamy stały dostęp do informacji o tym, jak są chronione dane
osobowe ,które zbieramy. Korzystanie z niniejszej strony internetowej stanowi zgodę na naszą Politykę Prywatności i wszelkie aktualizacje.


Zgoda użytkownika na warunki Polityki zapewnienia prywatności.

Korzystając z niniejszej Witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych przez firmę Global Auto Moto w sposób określony w niniejszej Polityce zapewnienia prywatności oraz przestrzegania jej postanowień. Odwiedzając nasze strony, przeglądając zawartość i/lub korzystając z tej witryny, użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się z przedstawionymi tutaj postanowieniami i warunkami polityki prywatności. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na te warunki, powinien zaprzestać korzystania z tej witryny i natychmiast ją opuścić. Global Auto Moto zastrzega sobie prawo zmodyfikowania zasad tej polityki w dowolnej chwili bez wcześniejszego zawiadomienia. Korzystając z tej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na wprowadzenie modyfikacji tychże warunków, powinien więc w regularnych odstępach czasu zapoznawać się z najnowszą wersją polityki zapewnienia prywatności, aby znać aktualne obowiązujące warunki.